Privacyverklaring De Vinkenhoeve

De Vinkenhoeve respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website vinkenhoeve.nl en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met De Vinkenhoeve

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vinkenhoeve kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Vinkenhoeve, en/of omdat u deze zelf aan De Vinkenhoeve verstrekt. De Vinkenhoeve kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres (soms, zie hieronder in welke gevallen)
  • Aanvullende informatie die nodig is voor een specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken (zie onderstaande)

Waarom De Vinkenhoeve gegevens nodig heeft

De Vinkenhoeve verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over uw contactaanvraag.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang De Vinkenhoeve gegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om ons werk voor u te kunnen doen of om het voort te zetten na een pauze. De Vinkenhoeve zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Delen met anderen

De Vinkenhoeve zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkersovereenkomst

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van De Vinkenhoeve, sluit De Vinkenhoeve een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Vinkenhoeve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van De Vinkenhoeve worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Vinkenhoeve gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De Vinkenhoeve maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om daarover te rapporteren aan De Vinkenhoeve.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Vinkenhoeve heeft hier geen invloed op.

De Vinkenhoeve heeft Google geen toestemming gegeven om via De Vinkenhoeve verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Vinkenhoeve maakt gebruik van social media om berichten te delen op Facebook. Deze partij kan cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. De Vinkenhoeve maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op uw computer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vinkenhoeve.nl. In sommige gevallen vraagt De Vinkenhoeve hiervoor om uw legitimatie, ter bescherming van uw privacy. De Vinkenhoeve zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De Vinkenhoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Vinkenhoeve maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Vinkenhoeve verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met De Vinkenhoeve.

De Vinkenhoeve is als volgt te bereiken:
Telefoon: 0561- 43 33 00
E-mailadres: info@vinkenhoeve.nl
Website: www.vinkenhoeve.nl
Adres: Noordwolderweg 77, 8393 RD  Vinkega, Friesland
KvK: 01060387

Wijzigen van deze privacyverklaring

De Vinkenhoeve mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 juni 2019.

Pin It on Pinterest